Përgjegjësitë:

 •  Të ndërtojë portfolio të shëndoshë përmes shitjes direkte

 •  Të analizojë dhe propozojë rastet e kredisë për aprovim

 •  Të shërbejë klientët me përkushtim dhe të ndërtojë relacione profesionale me ta

 •  Të monitoroj trendet e tregut dhe njoftojë për përshtypjet mbi tregun

 •  Të prezantojë bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj

 •  Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma e Fakultetit Ekonomik ose Administrim Biznesi Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin NVM

 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike

 •  Preferohet eksperiencë profesionale në shitje

 •  Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij

 •  T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare

 •  Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar

 •  Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm

 •  Njohuri të mira të MS Office

 •  Efikas në punë ekipore

 •  Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze

 •  Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?