Përgjegjësia:

 • Analizimi dhe planifikimi i furnizimit

Edukimi:

 • Bachelor

Përvoja:

 • 6 muaj pune ne menaxhment

Detyrat:

 • Analiza e shitjeve
 • Kontaktimi me furnitorët
 • Përcjellja e trendeve të shitjes
 • Projektimi i furnizimit vjetor konform rezulatetve analitike të shitjes dhe blerjes.
 • Planifikimi dhe orgnizimi i furnizmit tremujor
 • Kontaktimi i kompanive furnizuese për mbarëvajtjen e furnizimit
 • Koordinimi i furnizuesve dhe transportuese me qëllim të arritjes se mallit ne kohe
 • Raportimi i të dhënave dhe rezulatetve të analizës te Menaxhmenti

Shkathtësitë tjera:

 • Njohja e punës me kompjuter
 • Njohja e programeve të Office
 • Aftësi për punë nën presion të kohës
 • Aftësi komunikuese
 • Gjuha Angleze (e obligueshme)

Vetem kandidatet e perzgjidhur do te kontaktohen.

Email per kontakt info@union-ks.com dhe ne Subject te shenohet “APLIKIM per “poziten perkatese”.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?