Kushtet që duhet t'i plotësojë kandidati:

  • Të ketë njohuri të gjuhës gjermane
  • Të jetë energjik
  • Përkushtim në punë
  • Përvoja e mëhershme është përparësi në tregun financiar

Kushtet që ofrojmë:

  • Atmosferë të përshtatshme për punë
  • Mundësi për avancim
  • Bonuse për punë të suksesshme

Për më shumë informata na kontaktoni në email : bc.o.t.capital@gmail.com, ose ne numer: 049 365 160


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?