Përgjegjësitë dhe Detyrat:

  • Mirëpritja e vizitorëve;
  • Orientimi i vizitorëve dhe dhënia e informatave të nevojshme;
  • Pranimi i telefonatave dhe drejtimi i tyre në mënyrë efikase;
  • Përgjegjës/e për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;

Kualifikimet profesionale:

  • I/e motivuar dhe ambicioz/e
  • I/e aftë dhe i/e gatshëm/e të punojë nën presion
  • Aftësi komunikuese
  • Njohuri të mira të Microsoft Office
  • Njohja e gjuhës angleze apo ndonjë gjuhë tjetër konsiderohet si kualifikim shtesë

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike , duke dërguar CV-të në: bc.o.t.capital@gmail.com


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?