Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Shitja direkte e produkteve,
 • Të përmbahet dhe ti respektoj rregullat e shitjes të kompanisë,
 • Është përgjegjës për mirësjellje ndaj konsumatorit sipas standardeve të përcaktuara nga Punëdhënësi;
 • Me vetë iniciativë te zgjeroj rrjetin e shitjes,
 • Pune tjera te ngjajshme lidhur me poziten

Kualifikimet:

 • Minimalisht diplomë e shkollës së mesme,
 • Të ketë përvojë pune në shitje direkte,
 • Patente shoferi,
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të klientit,
 • Të jetë energjikë, aftësi të punës nën stres.

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikonin në adresën e e-mail-it: hr@albicenter.com.

Ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?