Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Shërbimi i klienetëve,
 • Mirëmbajtja e lokalit,
 • Kryerja e pagesave dhe
 • Punë tjera të ngjajshme lidhur me profesionin

Kualifikimet e kërkuara:

 • Minimalisht diplomë e shkollës së mesme,
 • Të ketë përvojë pune të ngjajshme,
 • Aftësi në menaxhimIn e problemeve në situata të ndryshme
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të klientit,
 • Të jetë energjike, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë
 • Preferohet njohje te gjuhes angleze

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikonin në adresën e e-mail-it: hr@albicenter.com.

Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?