Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Planifikimi i detyrave dhe përgjegjësive në vendin e punës
 • Përcjellë inventarin e mallit të marketeve
 • Regjistron dhe barazon gjendjet financiare të marketeve
 • Mban raporte analitike të pikave të shitjes (marketeve)
 • Organizon punët në ekip
 • Raporton tek menaxheri financiar

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme

 • Fakulteti ekonomik
 • Njohja shumë e mirë e punës në kompjuter
 • Njohja e gjuhës angleze përparësi
 • Patent shofer kategoria-b
 • Përvojë pune minimum 3 vjeçare

Aplikimi duhet të bëhet vetëm online duke dërguar:

Cv-në tuaj me foto përmes e-mail adresës: hr.shell.rks@gmail.com

Në subjekt le të shënohet pozita për të cilën aplikoni

Informata shtesë prej orës 8:00 – 17:00. Tel: +383 49 940 014


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?