Kushtet:

  • Kandidatet duhet te jene te diplomuar,
  • Te kene pervoje pune,
  • Aftesi organizuese komunikuese dhe percaktime të prioriteteve të punes,

CV mund të dërgohen në: info.roofgroup@gmail.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?