Përshkrimi i detyrave:

  • Është përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;
  • Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;
  • Është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar, dhe mallin e dorëzuar te klienti;
  • Detyra dhe përgjegjësi tjera që i caktohen nga mbikqyrësi.

Kualifikimet e kërkuara:

  • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme;
  • E preferuar të paktën 1 vit përvojë në pune;
  • Të ketë aftësi të shkëlqyra organizimi, dhe aftësi të menaxhimit të kohës;
  • Të jetë i gatshëm të punojë në presion, dhe me orar fleksibil varësisht nga sezona
  • Të jetë i pajisur me patent shofer të kategorisë C1 ose C.

Udhëzime rreth aplikimit:

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV-ne, si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, ne email: info@medruplast.com; 038604134 ose 045496001

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?