Përgjegjësitë:

 • Krijimin e strategjisë së Divizionit të POS dhe Kartelave.
 • Monitorimi ditor të Kartelave, POS dhe ATM.
 • Analizë të tregut të POS dhe Kartelave.
 • Krijimin e kampanjave të brendshme si dhe me tregtarë.
 • Monitorimin dhe raportimin e kampanjave
 • Vizita të tregtarëve sipas nevojës
 • Vizita degëve të bankës TEB
 • Të ndjek trendin e rrjeteve sociale dhe mirëmbajtjen e faqës zyrtare të Starcard, në bashkpunim me Departamentin e Marketingut
 • Përgjegjës për sugjerimin e ideve të reja në lidhje me produktet / shërbimet e bazuara në analizën e të dhënave tek palët / departamentet përkatëse.
 • Kryerja e detyrave të tjera relevante të kërkuara nga Shefi i Divizionit të Biznesit të Kartës dhe POS

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma e universitetit Ekonomik ose që ndërlidhët me pozitën
 • Preferohet përvojë e mëhershme bankare në fushën e shitjës
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com . Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?