Detyrat dhe përgjegjsitë:

 • Përgjegjës për riparimin e produkteve të teknikës së zezë respektivisht televizorëve.
 • Përgjegjës për diagnoztifikim të problemeve teknike.
 • Përgjegjës për pjesë reserve në kategorinë e tijë.
 • Përgjegjës për mbarvajtjen e punës në kategorinë e tijë.
 • Të raportoj tek menaxheri i departamentit në baza te rregullta (sipas kërkesës).

Kualifikimet:

 • Të ketë njohuri të mira teknike në fushën e teknikës së zezë.
 • Të ketë experience pune në fushën e teknikës së zezë.
 • Preferohet të ketë të përfunduar shkollim të lartë apo trjanime relevante.
 • Të jetë i gatshëm për trajnime të vazhdueshme.
 • Të jetë bashkëpunes dhe i gatshëm të punoj nën presion.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese.
 • Të ketë leje të vozitje

Ne ofrojmë:

 • Orar fleksibil punës,
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Njohje të teknologjive sipas trendëve të reja të zhvillimit, dhe
 • Pagë konkurruese

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/puna/?

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?