Përgjegjësitë dhe detyrat:

  • Menaxhimi i dyqanit, kujdes i veqant ne arritjen e rezultateve ne pune,
  • Menaxhimi i stafit, koordinimin e punëve, motivimin e stafit,
  • Kujdes i vecant në shitjen aktive,
  • Analizimin e suksesit te stafit dhe dyqanit në pergjithesi,

Kualifikimet:

  • Të ketë përvojë pune në shitje dhe menaxhim,
  • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
  • Të kete njohje të mire të gjuhes angleze
  • Të kete njohuri në perdorimin e paisjeve të zyres dhe programet e MS Office
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të klientit
  • Të jetë energjike, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj ne pandora.prishtine@gmail.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?