Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Administron dhe Menaxhon faqet e kompanisë në rrjetet sociale
 • Në bazë të planifikimeve 3 mujore, së bashku me Menaxherin e Marketingut organizojnë aktivitetet 10 ditore në Qendër;
 • Azhuron faqet në rrjetet sociale me përmbajtje promovimi dhe marketingu;
 • Përmirëson rezultatet e kërkimit organik;
 • Analizon, dhe paraqet raporte analitike;
 • Perfomon në Rritjen e vizitave/lexuesve në faqet e kompanisë në rrjetet sociale;
 • Perfomon në ngritje e brendit dhe imazhit të kompanisë
 • Mirëmbajtja e faqes.

Kërkesat për këtë pozitë:

 • Njohuri mbi rregullat dhe elementet e menaxhimit të përmbajtjes në media sociale
 • Njohuri themelore mbi WordPress dhe CMS
 • Aftësi për të shkruar përmbajtje dhe tekste të komunikimit
 • Përvojë në fushën e marketingut në media sociale
 • I/e entuziazmuar, i/e motivuar për punë dhe i/e aftë për të punuar në ekip
 • Njohja e plotë e parimeve të marketingut, produktit apo shërbimit të menaxhimit, shitjes dhe zhvillimin e biznesit
 • Njohuri të gjuhës angleze (gjuha gjermane apo gjuhe tjetër e huaj është përparësi).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?