Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Menaxhon të gjitha punet ne piken shitëse,menaxhon me stafin dhe kujdese maximal per mbarëvajtje te puneve,
 • Menaxhimin e ruajtjës dhe rritjës së  shitjeve të produkteve të kompanisë,
 • Menaxhimin e arritjeve të synimeve dhe qëllimeve  të vendosura për piken shitese,
 • Krijimi,mbajtja dhe zgjerimi i bazes së klienteve,
 • Permiresimi i nevojave të klienteve ekzistues,caktimi i caqeve të shitjes,
 • Rekrutimi dhe trajnimi i stafit të shitjes,
 • Zhvilllimi i stratigjive të shitjes dhe percaktimi i objektivave,
 • Monitorimi i performances së punonjesve në pikë dhe motivimi i tyre për të arritur objektivat,
 • Hartimi, raportimi dhe analizimi i shifrave të shitjeve,
 • Mbledhja e reagimeve të konsumatorëve dhe hulumtimi i tregut,
 • Raportimi tek menaxhmenti i  lartë,
 • Mbajtja e perditshme  me produktet dhe konkurrentet, 
 • Mirëmban ambijentin duke kontrolluar pastertinë, cilësinë e shërbimëeve dhe monitorimin e përgjithshëm në  punë.
 • Përmirëson dhe ngritë reputacionin e departamentit,duke pranuar vërejtjet në punë për përmbushjen e kërkesave të reja dhe të ndryshme, duke eksploruar mundësitë për të shtuar vlerën e arritjeve të punës,
 • Përpilimi i raporteve të punës dhe raportimi i tyre te menaxhmenti i lartë,
 • Ruajtja e raporteve kolegiale me departamentet dhe sektorë e tjera të kompanisë.

Kualifikimet dhe kriteret  e nevojshme

 • Menaxhimi i njerëzëve, planifikimi, ngritja e punës nëgrup, dhënja e informatave kthyese, shërbimi ndaj klientit, zhvillimi i buxheteve, vetë-motivim, zgjidhja e konfliktit, komunikim transparent,
 • Shkathtesi të shkelqyera në shitje dhe negociata,
 • Kuptimi i mirë i të berit biznes
 • Shkollimi i lartë  ekonomik, marketing,  tregti dhe menaxhment grada bachelor,përparsi me master,
 • Njohja shumë e mirë e punës  me kompjuter,
 • Njohja  e gjuhës angleze e domozdoshme,
 • Patent shofer kategoria-b,
 • Përvojë pune në shitje, minimum 2 vjeçare.

Aplikimi duhet te behet vetem online duke derguar: Cv-ne tuaj  me foto permes  e-mail,adreses: hr.shell.rks@gmail.com

Ne subjekt leteshenohet pozita per te  cilen aplikoni.

 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?