Shites Ambulantiv 

Vendi: Regjioni Prishtine

Pershkrimi I vendit te punes

  • Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë;
  • Zbaton planin e parashikuar të shitjes;
  • Analizon prezencen e produkteve në treg, përcjell konkurrencen;
  • Realizon të gjitha komunikimet me klient;
  • Realizon detyrat e tjera sipas kerkesave

Kualifikimet / Kërkesat 

  • Te kete te kryer shkollen e mesme;
  • Patent shofer kategoria B;
  • Perpersi kane kanditatet me pervoj pune;
  • Aftesi te mira ne komunikim,shitje dhe negocim;

Pagesa: Shumë Konkuruese

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV-n, si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, ne email: info@medruplast.com; 045496001

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen per interviste.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?