Detyrat dhe përgjegjesitë:

 • Mirëpritja e konsumatorëve dhe ofrim i shërbimeve,
 • Këshillimi i klientëve duke u ofruar atyre sqarime për produktet për të bërë zgjidhej e duhur-duke ofruar sugjerime dhe opinione,
 • Menaxhon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me instruksionet e kompanisë,
 • Raporton vonesat në liferim të mallit dhe defektet e produkteve,
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe te azhurnuara,
 • Bën rregullimi dhe renditjen e produkteve sipas instruksioneve,
 • Monitoron dhe mirëmban dyqanin,
 • Përgjegjës për vlerësimin e punonjëseve nënë menaxhim,
 • Mbikëqyr aktivitete e rregullta te dyqanit,
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet:

 • Të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë,
 • Së paku 1 (një) vit përvojë pune relevante,
 • Të jetë metodik dhe i/e organizuar,
 • Aftësi të shkëlqyera menaxheriale,
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemëve,
 • Njohuri shumë të mira në kompjuter dhe produkteve që shet kompania,
 • Të ketë leje e vozitjes (kategoria B),
 • Preferohet të jene me vendbanim afër pikës së shitjes,
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët.

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/burimetnjerezore/

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?