Nga kanditadët kërkohet:

  • Te ketë paraqitje profesionale,
  • Diplomë universitare në Arkitekturë
  • Përvojë se paku 2 vite në Arkitekturë
  • Njohuri të gjuhës angleze.
  • Përvojë të gjerë me Archicad dhe Microsoft Office.
  • Aftësi për vërejtjen e detajeve në projekt.
  • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale.
  • Mirëpritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kerkesave.
  • Aftësi në vendimarrje dhe zgjidhjen e problemeve.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me një fotografi në: era.kubati@binni.biz apo në numrin e telefonit +38345101852    

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontakohen.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?