Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Planifikimin dhe zbatimin e strategjisë së marketingut, duke përfshirë publicitetin dhe PR
 • Përcaktimin e objektivave, në koordinim me standardet e kompanisë.
 • Planifikimin dhe menaxhimin e burimeve të marketingut sipas buxhetit të planifikuar
 • Planifikimin dhe menaxhimin e komunikimeve te brendshme në lidhje me marketingun në përputhshmëri me misionin, qëllimet dhe aktivitetet e kompanisë
 • Planifikimin e promovimeve sipas orarit, kapacitetit dhe buxhetit
 • Planifikimin e evenimenteve promocionale
 • Përgjegjës/e për relacionet me media
 • Ndërton dhe mirëmban relacionet me media, gazetarë, klientë dhe me publikun e gjerë
 • Përgatitë dhe formulon përmbajtjet me interes në rrjete sociale si dhe komunikata për shtyp
 • Kujdeset për imazhin e kompanisë në publik
 • Komunikon dhe koordinon me ekipin e kompanisë dhe me qiramarrësit për planet dhe aktivitetet e marketingut
 • Mbikëqyrë dhe koordinon zhvillimin e broshurave, pamfleteve dhe materialeve tjera të komunikimit për kompaninë
 • Sigurohet që materialet e komunikimit të jenë me standard të lart
 • Organizon dhe Koordinon evente promocionale për qendrën dhe qiramarrësit
 • Mban kalendarin e datave të rëndësishme për qëllim të organizimit të eventeve datat e caktuara
 • Menaxhon rrjetet sociale.

Kërkesat për këtë pozitë:  

 • Diplomë universitare në Marketing apo Administrim Biznesi
 • Përvojë pune në pozicione të ngjashme minimumi 3 vite
 • Njohje të mira në fushën e marketingut dhe të marrëdhënieve me publikun
 • Aftësi të përballjes me situata komplekse
 • Shkathtësi të avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikëqyrëse dhe këshilluese
 • Shkathtësi profesionale në të shkruar dhe komunikim verbal.
 • Aftësi të shkëlqyera në organizim, komunikim dhe negocim me palët
 • Njohuri të gjuhës angleze (gjuha gjermane, turke apo gjuhe tjetër e huaj është përparësi).

Apliko duke dërguar CV në e-mail adresën: hr@galeria-ks.com.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?