Kompania: ITD Prishtine shpk

Posti i punës: Asistent/e ne Departamentin e Shitjeve

Kërkesa për kandidatët:

DetyradhePergjegjesi

 • Njeh dhe zbaton me përpikmëri procedurat operacionaledhe rregulloret e punës të lidhura me postin.
 • Ndihmon në procesin e negociimit, nënshkrimit dhe protokollimit të
 • Zbaton me korrektësinë më të madhe kërkesat për blerje ose kerkesat sipas kontrataes.
 • Përditëson në kohë informacionet në kartelat e projekteve/kontratave.
 • Merr kërkesa për oferta ose blerje që mund të bëjnë klientët dhe ia raporton ato SM.
 • Përgatit oferta sipas marzhit/udhëzimeve të përcaktuara nga SM.
 • Jep konsulencë mbi kërkesa të thjeshta që ka klienti.
 • Bashkëpunon me kolegët e njësisë ku bën pjesë, si dhe me ata të njësive të tjera në kuadër të realizimit të proceseve të punës.
 • Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posacme që i ngarkohet nga superiori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.

Kërkesa për kandidatët

 • Te kete perfunduar studimet e larta. (E preferueshme)
 • Eksperience e meparshmepune ne pozicioneanaloge – e preferueshme njohuri shume te mira rreth programeve baze kompjuterike (word, excel, power point etj.)
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze
 • Aftesi shume te mira organizative dhe komunikuese
 • Aftesi per te perballuar pune nen presion

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@itd-ks.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?