Pergjegjesite Kryesore:
  •     Njofton klientet ekzistues për sherbimet dhe ndryshimet e vlefshme të kompanise;
  •     Asiston klientet per te caktuar takime me kompanine;
  •     Përmbush detyrat per te arritur objektivat.

Kerkesat per kete pozicion jane:
  •     Te zoteroje rrjedhshem gjuhen Angleze;
  •     Diplome universitare (perben avantazh);
  •     Te kete aftesi shume te mira komunikuese, koordinuese dhe bashkepunuese;
  •     Te jete person energjik, ambicioz dhe i/e orientuar drejt rezultatit;
  •     Eksperience te meparshme në Call Center (perben avantazh);


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?