Përshkrimi i punës dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Shërbimi ndaj klientit, përshtatja dhe kuptimi i nevojave të tyre
 • Bën procedimin e pagesave me para të gatshme apo kartela
 • Respekton të gjitha procedurat e arkës, si dhe procedurat e kthimit të artikujve nga konsumatorët
 • Heq alarmin e produkteve për të cilat bëhet pagesa nga konsumatori dhe realizon pagesën
 • Barazimi i arkës bëhet sipas raporteve të arkës fiskale.

Kualifikimet e kërkuara dhe kriteret:

 • Diplomë të shkollës së mesme
 • Përvojë pune 1 vjeçare në fushë të ngjashme, është përparësi
 • Të jetë energjik, të ketë vetë iniciativë dhe kreativitet
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe me orar fleksibil
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze, etj.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgoni CV me fotografi dhe dokumentet mbështetëse: letërnjoftimi, diploma e edukimit, referencat, etj. në e-mail adresën: hr@bucajretail.com 31.03.2019

Ju lutemi ta cekni ne titull – Arkatar/e

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?