Përshkrimi i pozitës: 

Do të jetë përgjegjës për shërbimin ndaj klientëve në market, mbarëvajtjen dhe përkujdesjen ndaj produkteve.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale:

  • Të ketë të përfunduar shkollen e mesme ,
  • Të ketë përvoj pune, në punë të njëjta apo të ngajshme,
  • Të ketë aftësi komunikuese,
  • Të jetë e shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore, dhe të ketë aftësi të mira kompjuterike.

Të gjithë të interesuarit mundë të aplikojnë duke plotësuar formularin  për aplikim i cili gjendet në linkun: APLIKO

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?