Përshkrimi i punës dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Mirëpret dhe shërben klientët,
 • Udhëzon klientët dhe jep sugjerime dhe informata rreth produkteve,
 • Shitja e produkteve dhe prezantimi i ofertave,
 • Rregullimi, mirëmbajtja dhe pozicionimi i produkteve sipas standardeve të brendit,
 • Sigurohet që çmimet dhe alarmet e produkteve të jetë të vendosura në produkte, etj.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë të shkollës së mesme.
 • Përvojë pune 1 vjeçare në fushë të ngjashme, është përparësi.
 • Të jetë energjik, të ketë vetë iniciativë dhe kreativitet.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe me orar fleksibil.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze, etj.

 • Të gjithë të interesuarit mund të dërgoni CV me fotografi dhe dokumentet mbështetëse: letërnjoftimi, diploma e edukimit, referencat, etj. në e-mail adresën: hr@bucajretail.com 

  Ju lutemi ta cekni ne titull – asistent/e të shitjes

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?