ASISTENTE ADMINISTRATIVE
Zyra Qendrore – Prishtinë

Përgjegjësitë dhe Detyrat:
-Mirëpritja e vizitorëve në Zyrën Qendrore;
-Orientimi i vizitorëve dhe dhënia e informatave të nevojshme;
-Pranimi i telefonatave dhe drejtimi i tyre në mënyrë efikase;
-Mirëmbajtja e hapësirës së Zyrës Qendrore;
-Përgjegjës/e për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;

Kualifikimet profesionale:
-I/e motivuar dhe ambicioz/e
-I/e aftë dhe i/e gatshëm/e të punojë nën presion
-Aftësi komunikuese
-Njohuri të mira të Microsoft Office
-Njohja e gjuhës angleze apo ndonjë gjuhë tjetër konsiderohet si kualifikim shtesë

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike (e-mailit), duke dërguar CV-të në: apliko@meridianexpress.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?