Prishtina Consulting Group per nje kompani kliente shpall konkurs per poziten

Asistente Ekzekutive e Drejtorit  Gjeneral

Detyrat:

 • Cakton  terminet e paleve te  treta per takimet me  Drejtorin Gjeneral;
 • Organizon agjenden e takimeve te Drejtorit Gjeneral;
 • I pergjigjet  thirrjeve telefonike  dhe  e-mailave  zyrtare;
 • Kryen pune  administrative te  cilat ia delgon Drejtori Gjeneral;
 • Udheheq protokolin e  zyres se  Drejtorit  Gjeneral;
 • Asiston  Drejtorin Gjeneral  ne takimet  zyrtare protokolare  brenda
  dhe jashte  vendit.

Kriteret e  nevojshme:

 • Te kete te mbaruar  fakultetin,
 • Pervoje ne detyra te ngjashme, e deshirueshme,
 • Te kete njohuri te pergjithshme te gjuhes angleze ,
 • Aftesi te mira komunikimi,
 • Aftesi te mira te menaxhimit te kohes,
 • Njohje te Ms Office,
 • Te mos kete  qene e denuar per  ndonje  veper  penale ne Republiken e
  Kosoves , dhe te mos kete ndalesa te hyrjes  ne  vendet  e Bashkimit
  Evropian .

 

Ofrojme:

 • Page konkuruese
 • Kontrate te rregullte pune
 • Te jeni pjese e nje ekipi profesional ne nje mjedis modern te punes

 

Kandidatet e interesuara duhet te dergojne CV-te e tyre, nje foto dhe leter motivimi duke cekur në subjekt “Asistente Ekzekutive ” në e-mail adresen: recruitment@pcg-ks.com.

Konkursi eshte i hapur deri me: 31/12/2018

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?