Detyrat dhe pergjegjsite jane:

  • Kthimi i porosive ne rrjetet sociale Facebook & Instagram
  • Komunikimi ne telefon me postierat rreth porosive te nisuara

FORMA E VETME E APLIKIMIT

Dergimi i CV, duke perfshire te gjitha njohurite dhe pervojat ne punet e mehershme + nje foto ne emailin zyrtar : fenix.kosovashop@gmail.com

Shenim: Shkruaj ne "Subject" se per cilen pozite aplikoni.

Ne interviste ftohet vetem personat te cilet mendojme se jane te pershtatshem per kompanine tone.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?