• Diplomën e shkollës se mesme, drejtimi farmaci, mjekësi e përgjithshme ose diplomë bachelor ekonomi.
  • Kandidatët duhet të kenë njohuri për teknikat e shitjes, dhe distribuimit
  • Eksperienca në shitje dhe promovimin e shitjes është përparësi.
  • Kandidatët duhet të kenë aftësi të larta komunikuese, vetë iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe punë ekipore
  • Njohuri për praktikat e mira të storimit dhe praktikat e mira të distribuimit të produkteve farmaceutike si dhe eksperienca në njërën nga kompanitë farmaceutike lokale do të jenë një përparësi.

Kandidatët që do të ftohen për intervistë duhet të dëshmojnë se zotërojnë nivelin e lartë të gjuhës angleze, të kenë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike, të posedojnë patent shofer, si dhe të jenë nën moshën 35 vjeçare.


Nëse i plotësoni kushtet që kërkohen dhe bëni pjesë në njërën nga kategoritë dërgoni një letër motivuese dhe CV-në tuaj në e-mail adresën :
hr@medicalgroup-ks.com , konkursi mbetet i hapur deri më: 13.07.2018, do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?