Titulli i postit: Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës
Raportimi: Drejtori i Përgjithshëm i raporton dhe i përgjigjet drejtpërdrejtë Ministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme për administrimin dhe menaxhimin e Policisë.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?