Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Planifikimi i detyrave dhe përgjegjësive në vendin e punës,
 • Regjistron faturat e blerjeve të restauranteve,
 • Përcjell shitjet e njësive,
 • Regjistron dhe barazon gjendjet financiare të restauranteve,
 • Nxjerr normativin e produkteve të restauraneve
 • Mbanë raporte analitike të pikave të shitjes (restauranteve)
 • Përcjell dhe analizon çmimet e produkteve të restauranteve
 • Raporton te drejtori i restauranteve

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme

 • Fakulteti ekonomik            
 • Njohja  shumë e mirë e punës  me kompjuter,
 • Njohja e gjuhës angleze përparësi,
 • Patent shofer kategoria - b,
 • Përvoja punës minimum 1 vjeçare.

Aplikimi duhet te behet  vetem online duke derguar: Cv-në tuaj me foto permes  e-mail adreses: hr.shell.rks@gmail.com

Ne subjekt le të shënohet pozita për të cilen aplikoni.

 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?