-Dergimi i CV, duke perfshire te gjitha njohurite dhe pervojat ne punet e mehershme + nje foto ne emailin zyrtar : fenix.kosovashop@gmail.com

Shenim: Shkruaj ne “Subject” se per cilen pozite aplikoni.

Ne interviste ftohet vetem personat te cilet mendojme se jane te pershtatshem per kompanine tone.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?