Climasan ka hapur konkurs pune për pozitën “Furnizues”

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Analizon tregun dhe konkurrencën dhe njofton përgjegjësinë për risitë
 • Është përgjegjës për furnizimin e depos me artikujt të cilët i kërkohen
 • Gjatë kryerjes së punëve dhe detyrave të punës do të zbatojë dhe do t’i përmbahet politikave dhe procedurave interne të caktuara nga ana e Menaxhmentit
 • Ruan me besnikëri interesat dhe informacionet konfidenciale të kompanisë
 • Kryen edhe punë dhe detyra të tjera që ndërlidhen me pozitën
 • Për punën e ngarkuar është përgjegjës dhe i raporton Drejtorit Operacional

Kriteret

 • Minimumi 2 vitë pervojë pune në pozita të ngjashme
 • Preferohet shkollim i lartë
 • Të jet i besueshëm dhe i drejtë
 • Të jetë i gatshëm të punojë në grup dhe individualisht
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion
 • Të jetë fleksibil dhe i përshtatshëm për të punuar në orar të ndryshëm
 • Të posedojë patentë shofer kategoria B

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në email adresën: info@climasan-ks.com, afati i aplikimit është i hapur deri me datën 05.02.2019.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?