Kushtet per aplikim:

 • Diploma universitare;
 • Përvojë pune
 • Referenca nga punëdhënës paraprak ;
 • Të posedoj patent shofer, kategoria B.

Detyrat e punës:

 • Mbikqyrjen e objekteve ;
 • Kontribuon në mbikqyrjen e punës së vazhdueshme të punëtorëve në terren;
 • Përgatitja e raporteve te ndryshme;
 • Kryen edhe punë të tjera që i kërkohet, që ka të bëjë me pozitën dhe profesionin e tij.

Shkathtësi kyçe, aftësi dhe përvoja:

 • Aftësi të mira kompjuterike në MS Office (Excel, Word ), AutoCad, etj.;
 • Aftësi të mbajtjes në përgjegjësi, precizitetit në punë dhe të jetë në gatishmëri për orar fleksibil;
 • Të ketë aftësi llogaridhënje dhe llogarimarrje, si dhe aftësi për raportim të saktë;

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të dërgojn CV-të e tyre përmes e-mail adresës elektronike në: barutigroupshpk@hotmail.com

Tel: 049-799-999  web: www.barutigroup.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?