Diakonie Kosova – Projekti për kthimin dhe ri – integrimin e refugjatëve (Rückkehr – und Integrationsberatung)
Konkurs:
Pozita 1: Këshilltar për ri- integrimin e refugjatëve (Rückkehrberater) – 1(një) Pozitë
Orari: 40 orë në javë

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përfundimin e studimeve, Diplomë Universitare
 • Eksperiencë pune në fushën e riatdhesimit dhe ri-integrimit të personave te kthyer
 • Aftësi të mira komunikuese dhe paraqitje profesionale
 • Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi
 • Aftësi për punë nën presion
 • Njohuri të Gjuhës Gjermane (e obliguar)
 • Patent shofer (Kategoria B) – e obliguar

Detyrat e punës: 

 • Këshillimi dhe orientimi i personave të kthyer
 • Shkruarja e projekt propozimeve
 • Përgatitja e ndihmave për të riatdhesuarit
 • Komunikimi me departamente të ndryshme nga Gjermania për të riatdhesuarit

Afati për aplikim është nga data 25 Shkurt 2019 deri 15 Mars 2019
Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovice, Tel: 028 535 903

Aplikacionet mund ti dërgoni edhe në adresën elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?