Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Planifikimi i detyrave dhe përgjegjësive në vendin e punës,
 • Menaxhimi i punëve, artikujve në të gjitha marketet,
 • Menaxhimin e ruajtjes dhe rritjes së shitjeve të produkteve të marketeve,
 • Organizon furnizimin e marketëve,
 • Kujdeset për raftet e produkteve të marketeve,
 • Merr pjesë në diskutime me furnitorë për lidhjen e kontratave,
 • Përmirëson dhe ngritë reputacionin e departamentit, duke pranuar vërejtjet në punë për përmbushjen e kërkesave të reja dhe të ndryshme, duke eksploruar mundësitë për të shtuar vlerën e arritjeve të punës ,
 • Përpilimi i raporteve të punës dhe raportimi i tyre te menaxhmenti i lartë,
 • Ruajtja e raporteve kolegiale me departamentet dhe sektorë e tjera të kompanisë.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme

 • Menaxhimi i njerëzve, planifikimi, ngritja e punës në grup, dhënja e informatave kthyese, shërbimi ndaj klientit, zhvillimi i buxheteve, vetë-motivim, zgjidhja e konfliktit, komunikim transparent,
 • Shkollimi i lartë fakulteti ekonomi, përparsi me master,
 • Njohja shumë e mirë punës me kompjuter,
 • Njohja e gjuhës angleze e domosdoshme,
 • Patent shofer kategoria-b,
 • Përvojë pune, minimum 3 vjeçare.

Aplikimi duhet të bëhet vetëm online duke dërguar:

Cv-në tuaj me foto përmes e-mail adresës: hr.shell.rks@gmail.com

Në subjekt le të shënohet pozita për të cilën aplikoni.

Informata shtesë prej orës 8.00-17.00 në tel: +38649940014

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?