Kualifikimet arsimore dhe profesionale:

  • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesem ;
  • Kandidatët me shkollim universitar kanë përparësi ;
  • Një vit përvojë në punë të njëjta apo të ngjajshme;
  • Posedimi i patent shoferit kategoria B.

Shkathtësit dhe aftësit e kërkuara:

  • Aftësi të mira komunikuese
  • Aftësi të mira në marketing dhe shitje
  • Aftësi të përdorimit të kompjuterit (Microsoft office)
  • Të jete i shkathët dhe bashkpunues ne punë grupore.

Të gjithë të interesuarit për pozitën e lartcekur  mundë të aplikojnë  duke plotësuar formularin  për aplikim i cili gjendet  në linkun e më poshtëm, si dhe në web faqe www.ip-kos.com

LINKU PER APLIKIM

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?