Republika e Kosoves
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Nr. Ref: 01/2019 Date: 6.02.2019

Ne baze te nenit 21.1 te Ligjit Nr.03/L-087 Per Ndermarrjet Publike, Bordi i Drejtoreve te Ndermarrjes Publike “Ndermarrja e Re Energjetike e Kosoves NKEC” Sh.A sipas konkursit te shpallur me 5 dhjetor 2018, per poziten ‘Kryeshef Ekzekutiv‘ nxjerre:

NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM

Bordi i Drejtoreve:

Kryesues:

Ferit ldrizi

Anetaret:

Shqipe Ahmeti; Bedri Dragusha; Besnik Gecaj ; Valon Berisha

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 1:44pm, Thursday March 7th, 2019

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?