“Restaurant TE HALIMI” SH.P.K. Prizren shpall:

KONKURS

Për plotësimin e  vendeve të punës:

 1. Kuzhinier/e

“Restaurant TE HALIMI” Sh.p.k. me seli në Prizren, është restaurant me traditë shumëvjeçare në gastronomi i cili ofron kushte profesionale duke i plotësuar të gjitha standardet ndërkombëtare si dhe duke ju mundësuar ngritje të suksesshme në karrierë profesionale në gastronomi. Kërkohen të rinj të motivuar për plotësimin e pozitave të cekura më lartë për nevojat e Restaurantit në Prizren.

Nga Kandidatët kërkohet:

 • Të ketë përvojë të mëhershme në punë të ngjashme;
 • Të ketë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave;
 • Të ketë paraqitje profesionale;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit/teknologjisë;
 • Të jenë të gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite);
 • Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, preferohet Shkolla e Turizmit.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të dhe një foto elektronike të bashkangjitur në adresën: info@tehalimi.me
Nuk pranohen forma të tjera të konkurrimit.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.

“Restaurant TE HALIMI” SH.P.K. Prizren shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të punës:

 1. Kuzhinier/e

“Restaurant TE HALIMI” Sh.p.k. me seli në Prizren, është restaurant me traditë shumëvjeçare në gastronomi i cili ofron kushte profesionale duke i plotësuar të gjitha standardet ndërkombëtare si dhe duke ju mundësuar ngritje të suksesshme në karrierë profesionale në gastronomi. Kërkohen të rinj të motivuar për plotësimin e pozitave të cekura më lartë për nevojat e Restaurantit në Prizren.

Nga Kandidatët kërkohet:

 • Të ketë përvojë të mëhershme në punë të ngjashme;
 • Të ketë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave;
 • Të ketë paraqitje profesionale;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit/teknologjisë;
 • Të jenë të gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite);
 • Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, preferohet Shkolla e Turizmit.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të dhe një foto elektronike të bashkangjitur në adresën: info@tehalimi.me
Nuk pranohen forma të tjera të konkurrimit.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?