Titulli i pozitës: Kuzhinier/e
Departamenti: Kuzhina
Raporton te: Shefi/ja e kuzhinës

Funksioni:

Kuzhinieri/ja është përgjegjës/e për ofrimin e shërbimeve të cilësisë së lartë në ushqim, dhe përmbushjen e kërkesave të klientëve në formë të porosive, duke ju përgjigjur strukturës së formuar nga shefi/ja kryesor/e i/e kuzhinës.

Përgjegjësitë dhe detyrat:                

 • Përgatit ushqim sipas porosive dhe menysë
 • Bën porosi te shefi kryesor për ingredientët që i nevojiten
 • Njeh mirë menynë dhe ingredientët me të cilat punon
 • Ofron ushqim dhe shërbim të cilësisë së lartë dhe sasisë së caktuar
 • Pastron rrëmujën dhe hapësirën e tij/saj në kuzhinë, dhe nëse i kërkohet nga shefi/ja pastron edhe hapësira tjetra
 • Mban pastër hapësirën dhe mjetet me të cilat punon
 • Merr përsipër kryerjen e ndonjë detyre shtesë sipas kërkesës së shefit/ës kryesor/e të kuzhinës
 • Raporton shefin/ën kryesor/e të kuzhinës për çfarëdo çështje

Njohuritë dhe aftësitë e kërkuara: 

 • Shkathtësi dhe shpejtësi në shërbim
 • Bashkëpunues me kolegët
 • Pozitivitet dhe durim
 • I/e organizuar dhe multifunksional/e
 • Fleksibilitet për të punuar në ndërrime
 • Njohja e gjuhës angleze e dëshirueshme

Kualifikimet:                                    

 • Minimum 3 vjet përvojë pune si kuzhinier hoteli apo restoranti
 • Minimum shkollën e mesme të përfunduar
 • Çfarëdolloj trajnimi në këtë fushë është më se i dëshiruar

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?