Mundësi punësimi/ Menaxher i rrjeteve sociale

Përshkrimi i Punës

Detyrat Kryesore

 1. Të menaxhojë rrjetet sociale, e-mailet që për momentin janë fokusi i reklamimit të produkteve tona.
 2. Kandidati duhet të gjejë mënyra të tjera për marketingun e produkteve përvec rrjeteve sociale.
 3. Të kujdeset për website-in e agjensisë, aparencën, efektshmerinë, lehtesinë në perdorim.
 4. Të kujdeset dhe të forcojë imazhin e kompanisë.
 5. Menaxhimi I rrjeteve sociale të portalëve që kompania I ka në pronësi,
 6. Postimi I artikujve të perkthyer në dy blogjet e kompanisë,
 7. Postimet e përditshme tek rrjetet sociale te kësaj kompanie.

Kriteret:

 • Të ketë eksperiancë në menaxhimin e rrjeteve sociale më përpara,
 • Të ketë njohuri mbi fushen e marketingut,
 • Të mund të përballoi presionin e punës dhe afatet e përcaktuara
 • Të jetë korrekt në ndjekjen e planit të punës,
 • Të ketë dëshirë për tu zhvilluar profesionalisht,
 • Të ketë njohuri te mira të gramatikës dhe drejtshkrimit në Shqip,
 • Të njof gjuhë të huaja, preferohet Anglisht ose Gjermanishtë.

Të interesuarit duhët të dërgojnë një e-mail me subjektin:Aplikim për pozicionin e punës “Social Media Manager” tek: agency@punsohu.eu

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 31 Janar 2019

Për më shumë info rreth shërbimeve tona vizito: www.punsohu.eu


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?