Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Menaxhimi i të gjitha punëve në piken shitëse, menaxhon më stafin dhe kujdes maksimal për mbarëvajtje të punëve.
 • Ruajtja dhe rritja e shitjeve të produkteve të kompanisë
 • Arritja e synimeve dhe qëllimeve të vendosura për pikën shitëse
 • Krijimi, mbajtja dhe zgjerimi i bazës së klientëve
 • Përmirësimi I nevojave të klientëve ekzistues, caktimi i caqeve të shitjës
 • Rekrutimi dhe trajtimi I strafit të shitjes
 • Zhvillimi I strategjive të shitjes dhe përcaktimi I objektivave
 • Monitorimi I përformacës së punonjësve në pikë dh motivimi I tyre për të arrituar objektivat
 • Hartimi, raportimi dhe analizimi I shifrave të shitjeve
 • Mbledhja e reagimeve të konsumatorëve dhe hulumtimi I tregut
 • Raportimi tek menaxherët e lartë
 • Mbajta e përditshme me produktet dhe konkurrentët

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme:

 • Shkathtësitë të shkëlqyera në shitje dhe negociata
 • Kuptimi i mirë i të bërit biznes
 • Aftësia për të motivuar dhe udhëhequr një ekip
 • Iniciativa dhe entuziazmi
 • Komunikim i shkëlqyeshëm dhe ‘Aftësi njerëzore’
 • Aftësi te mira, planifikimi dhe organizimi
 • Aftësia për të punuar me qetësi nën presion
 • Shkathtësi të mira informatike, buxhetore dhe raportuese
 • Shkollimi i lartë për ekonomist, marketing, menaxhment, grada bachelor, përparësi me master
 • Njohja shumë e mirë e punës me kompjuter
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Patent shofer kategoria – B
 • Përvojë pune në menaxhim, minimum 3 vjeqare.

Aplikimi duhet të bëhet vetëm online duke dërguar:

CV-në tuaj me foto përmes E-mail, adresës: hr.shell.rks@gmail.com

NË SUBJEKT TË SHËNOHET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI.

Informatat shtesë prej orës 8.00 – 17.00 në, Tel: +386 49 940 014

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?