1. Menaxher rajonal i shitjes (dy ekzekutues)
Detyrat:

 • Analizon nevojat e tregut
 • Zbaton planin e shitjes dhe distribuimit
 • Kontrollon mallin dhe prezencën e artikujve nё treg
 • Inicon shitjen e artikujve te rinj dhe planifikon aktivitetet nё treg
 • Bën zbritjen e çmimeve, pas aprovimin dhe bën kthimin e mallit
 • Analizon kërkesat e tregut dhe propozon listimin e produkteve: sasinë dhe dinamikën
 • Kërkonblerëstё rinj
 • Udhëheq me ekipin e komercialistëve dhe merchandiseravenё rajon
 • Ёshtёpërgjegjëspёrperinkasimin e mjeteve financiare
 • Përcjellkonkurrencën dhe raporton pёr aktivitete e tyre nё treg
Kushtet e nevojshme:

 • Njohje e shkëlqyeshme e tregut dhe shitjes;
 • Përgatitja e superiore oseekuivalente;
 • Përvoja trevjeçare nёlëmin e shitjes dhe menaxhimit tё shitjes.
Paga ështëkonkurruese dhe e negociushme!


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?