Kompania Agna Kosova, pjesë e kompanisë Agna Group, një prej kompanive më të suksesshme në rajon, kërkon të punësojë në pozicionin Merchandiser:


Kualifikimet për Merchandiser janë:

  • Të ketë të përfunduar arsimin e lartë
  • Njohje e mirë e paketës Microsoft Office
  • Patent shofer
  • Njohja e gjuhës angleze përbën avantazh

Dokumentacioni i kërkuar për aplikim:

  • Curriculum Vitae (CV)
  • Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka)
  • Letër Interesi

Lutën të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre tek adresa e-mail: mimoza.jetullahu@agnagroup.com, besnik.pepi@agnagroup.com

Afati i dorëzimit të CV-së është deri me 15.02.2019.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?