THE CAMBRIDGE SCHOOL – KONKURS PUNE

Pozita: Mësimdhenës të Gjuhës Gjermane

(Për degët: Prishtinë, Fushë Kosovë, Lipjan, Shtime, Gjilan, Vushtrri, Ferizaj, Prizren)

Kualifikimet:

• Fakulteti I Gjuhës Gjermane ose Student në Fakultetin e Gjuhës Gjermane (viti i fundit i studimeve)
• Përvoja e punës (e preferueshme)
•Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira
•Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit
•Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës

Përgjegjësitë:

• Planifikimin, përgatitjen dhe dhënien e mësimit një game të grupeve dhe moshave;
• Përgatitjen dhe mbajtjen e testeve, dokumenteve të provimeve dhe ushtrimeve;
• Notimin dhe dhënien e informatës kthyese të përshtatshme mbi punën me gojë dhe me shkrim të studentit;
• Hartimin, shkrimin dhe prodhimin e materialeve të reja, përfshirë resurset audio dhe vizuale;
• Organizimin dhe përfshirjen ne aktivitete sociale dhe kulturore si gara sportive, ndeja shkollore, kuize dhe ekskursione;

Kandidatët duhët të dërgojnë CV-në e tyre (bashkangjitur një foto) dhe dokumentet tjera relevante në e-mail adresën jobs@cambridge-ks.com

Konkursi është I hapur deri më 27.12.2018

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?