Titulli: Mirëmbajtës i objektit
Divizioni: i Shërbimeve Administrative dhe Transportit
Niveli i gradës: 10
I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Shërbimeve Administrative dhe Transportit

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?