Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Mirëmbanë pastërtinë në hapësirat e kopshtit;
  • Mirëmbanë pastërtinë në hapsirat e zyrave dhe të oborrit;
  • Sipas nevojës pastron xhamat e dritareve;
  • Asiston në palimin e mallit në depo të marketit;
  • Monitoron procesin e shkarkimit të derivateve të naftës në Rezervuar nga Autoboti.

Kushtet

  • Të ketë përfunduar shkollimin fillor;
  • Të jëtë ambicioz dhe të këtë vullnet për punë;
  • Të jëtë bashkëpunues dhe vetiniciator për të marrë detyra shtesë në kuadër të kësaj pozite;
  • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

Të gjithë kandidatët e interesuar  për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV - Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?