Me orar të plotë


Kohëzgjatja e konkursit nga 03.07.2018-12.07.2018


Kualifikimi:

  • Shkolla e mesme
  • Përvojë pune

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?