Titulli i pozitës: Ndihmës/e kuzhinier/e
Departamenti: Kuzhina
Raporton te: Kuzhinieri

Funksioni:

Ndihmës/e kuzhinieri/e ka funksion ndihmës në kuzhinë, dhe vepron si dorë e tretë dhe katërt e kuzhinierit/ës, duke ndihmuar atë, dhe njëkohësisht duke mësuar mënyrën e punës në kuzhinë.

Përgjegjësitë dhe detyrat:                

 • Ndihmon kuzhinierin në përgatitjen e ushqimit
 • Pastron perimet, dhe ingredientët tjerë të specialiteteve
 • Pastron mjetet e nevojshme për punë
 • Përgatit sallata apo ndonjë pjate të lehtë, në bazë të kërkesës së kuzhinierit/ës dhe shefit/ës së kuzhinës
 • Pastron rrëmujën dhe hapësirën e tij/saj në kuzhinë, dhe nëse i kërkohet nga shefi/ja pastron edhe hapësira tjera
 • Merr përsipër kryerjen e ndonjë detyre shtesë sipas kërkesës së kuzhinierit/ës ose shefit/ës kryesor/e të kuzhinës
 • Vendos pjatat e ushqimit në karrocë, dhe bart karrocën deri tek dera e kuzhinës.

Njohuritë dhe aftësitë e kërkuara: 

 • Shkathtësi dhe shpejtësi
 • Kurioz/e dhe dëshirë për të mësuar
 • Bashkëpunues/e dhe dëgjues/e i/e mirë

Kualifikimet:                                    

 • Minimum 1 vjet përvojë pune në kuzhinë hoteli apo restoranti
 • Minimum shkollën e mesme të përfunduar
 • Çfarëdolloj trajnimi në këtë fushë është më se i dëshiruar

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?