të ndihmojë kryekuzhinjerin,
kryen larjen e enëve,
pastrimin e dyshemesë
të jetë i rregullt dhe i pastërt,
 të ketë ambicie pë punë,
të jetë i gatshëm të punojë nën presion


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?