Përgjegjësitë:

  • Shërbimin e klientëve,
  • Mbrajtjen në pikën shitëse,
  • Lëvizjen dhe rendin e klienteve.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale:

  • Të ketë të përfunduar shkollen e mesme,
  • Të ketë përvoj pune, në punë të njëjta apo të ngajshme,
  • Të ketë aftësi komunikuese,
  • Të jetë i shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore.

Të gjithë të interesuarit për pozitat e lartëcekura mund të aplikojnë duke plotësuar formularin për aplikim i cili gjendet në linkun e më poshtëm: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?