Kushtet e përgjithshme:

  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhën angleze
  • Të kenë njohuri kompjuterike
  • Duhet të ketë shkathtësi të mira organizative.
  • Duhet të përdorë maturinë në punë dhe gjatë detyrës me njerëz.
  • Duhet të jenë të motivuar dhe me etikë të lartë pune.
  • Duhet të posedojë aftësi që të punojë i/e mëvetësishme si dhe të punojë në ekip me punonjës të tjerë në përmbushjen e detyrave të dhëna.
  • Preferohet të posedojnë patentë shoferin të kategorisë B

Detyrat:

  1. Angazhimi i saj do të jetë sipas nevojës më së paku 1 ditë në javë

Luteni që CV-në dhe letrën motivuese të na dërgoni ne e-mail adresën: officeks.netra@gmail.com  kontakti: Tel:   + 383 38 723 838, Mob: +383 44 115 399. Afati i fundit për aplikim 31.03.2019. Vetëm kandidatet qe i plotësojnë kushtet do të thirren në intervistë

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?